Rollespill ved ansettelse

Det er dyrt å ansette feil

Jeg har startet arbeidet med å lage en bedrift som spesialiserer seg på rollespill ved ansettelse. På jobbintervju vil man ofte ønske å spørre «Hvordan håndterer du personalkonflikter?». Det kan man jo svare på, men det vil være langt mer verdifullt for ansettelsesutvalget å få se hvordan kandidaten håndterer personalkonflikt.

Jeg har veldig god erfaring med rollespill for næringsliv. Rollespill fungerer godt når den ene parten er profesjonell og den andre bare prøver å håndtere de gitte omstendighetene.