Ukarevyen Ås

Mathias Falch har hatt regi på Sandvika videregåendes skolerevy i tett opp mot 10 år, samt en rekke andre revyer. Han må være en av de med lengst fartstid som skolerevyinstruktør i Oslo.

Nå har han regi på Ukarevyen på Ås og inviterte meg til å holde workshop i skuespiller- og Meisnerteknikk med aktørene. Vi hadde en fin tre-timers økt, med mye glede, latter og faglig innhold.


Modell: Mathias Falch
Fotograf: Bastian Fjeld