Pitch Nordiske Seriedager

I et par dager nå har jeg jobbet med pitcher til Nordiske Seriedager. Tre pitcher skal sendes inn. The Memory Remains, Kom Mal Med Tom og Fengslende Jul.

Jeg vil rette en stor takk til Jørgen Hundstad, Sindre Bråten Tjørswaag, Siri Hallbing Lyngaas og Patrick Rowlands for nyttige innspill i prosessen.

15 september får jeg vite om de er interessert i noen av pitchene.